KATEGORIE
OBSAH
ODPORUCANE RSS SPRAVY


SPRAVY (nahodne 18)

RECENZIE (nahodne 18)
Sídlo PR MEDIARELATIONS zastrešuje viaceré webstránky, ktoré sa venujú reklame a marketingu. V prvom rade ide o video banku MULTIMEDIA PRESS a fotobanku PHOTOPRESS-Slovakia. Ďalej tam sú tam RSS čítačka AKTUALITY PRESS s mnohými užitočnými kanálmi. publikovanie tlačových správ je rozdelené do troch častí: 1, REPORT PRESS - sú tu uverejnené tlačové správy, oznamy, pozvánky, mailingy. prehlásenia, 2, BRAND PRESS - propaguje kvalitné značky a produkty, tiež ochranné známky a tiež služby. 3, PEOPLE PRESS - je zameraný na osobnostný branding, ktorý je určený všetkým tým, ktorí koncepčne pracujú na sebe a potrebujú tzv. sebapropagáciu. A závere je Tlačová a mediálna agentúra Slovakia Press na osobitnom kanáli.
PR REPORTPRESS
Stránka, ktorá prezentuje vaše tlačové správy na správnom mieste.
Člen skupiny PR MEDIARELATIONS.

PEOPLES PRESS
Stránka, ktorá prezentuje vašu osobu na správnom mieste.
Člen skupiny PR MEDIARELATIONS.

BRAND PRESS
Stránka, ktorá prezentuje vašu značku na správnom mieste.
Člen skupiny PR MEDIARELATIONS.
- PARTNERI A REKLAMA -

Tlačová a mediálna agentúra Slovakia Press
Tlačová a mediálna agentúra Slovakia Press

PHOTOPRESS - fotobanka
PHOTOPRESS
 
DATAPRESSCOMP
DATAPRESSCOMP

TASR - tlačová agentúra
TASR

TASR - portál Teraz.sk
TERAZ. SK
 
TASR - portál WEBMAGAZIN
WEBMAGAZIN
 
REPORTRESS - tlačové správy
REPORTRESS
 
SLOVENSKÉ REKORDY®
SLOVENSKÉ REKORDY

Visit Us On FacebookCheck Our Feed
Visit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Visit Us On GooglePlusVisit Us On Pinterest
Visit Us On Linkedin