KATEGORIE
OBSAH
ODPORUCANE RSS SPRAVY


SPRAVY (nahodne 18)

RECENZIE (nahodne 18)

Pozri Vydavateľstvo Verlag Dashöfer - 1
Vydavateľstvo Verlag Dashöfer - ponuka produktov.


V audionahrávke sa dozviete aktuálne informácie týkajúce sa problematiky stavebného konania v roku 2020. Venujeme sa územnému, kolaudačnému a stavebnému konaniu, ktoré sú upravené v Stavebnom zákone. Audiozáznam si môžete kedykoľvek a kdekoľvek prehrať. Je prehľadne rozdelený na kapitoly a objednať si môžete ako link na stiahnutie mp3, na CD, USB alebo SD karte.
Online kniha je odbornou pomôckou pre všetkých, ktorí sa chcú kontinuálne vzdelávať v oblasti odpadového hospodárstva a prehlbovať si tak vedomosti v rámci profesie, ktorú vykonávajú. Je zameraná profesijne, to znamená, že je určená pre pracovníka, ktorý pravidelne rieši problematiku odpadového hospodárstva a environmentalistiky.
Audiozáznam obsahuje aktuálne informácie týkajúce sa problematiky zaraďovania pedagogických zamestnancov do platových tried v roku 2020. Nahrala ho Ing. Jarmila Belešová, odborná lektorka zaoberajúca sa problematikou odmeňovania zamestnancov. 
Tlačený časopis je odborný štvrťročník určený pre každého účtovníka, ktorý chce zvládnuť náročnejšie situácie vznikajúce v účtovníckej praxi. Obsahuje informácie, ktoré môžu vyvolávať veľa otázok, preto slúži ako pomôcka na riešenie takýchto komplikovaných situácií. Ako predplatiteľ časopisu môžete využiť bezplatný odpovedný servis. V časopise vás čakajú vybrané témy z oblastí: účtovanie hmotného a nehmotného majetku účtovanie zásob účtovanie školskej jedálne účtovanie miezd pracovníkov školy a školského zariadenia účtovanie fondov účtovanie nákladov účtovanie výnosov príprava účtovných podkladov školy pre nastavenie rozpočtu samosprávy
Online kniha Expert verejného obstarávania je určená všetkým, ktorí sa profesijne vzdelávajú v oblasti verejného obstarávania.
PDF dokument na stiahnutie je zameraný na odborné úskalia, ktoré sa môžu pri fakturácii  vyskytnúť. Vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu, formálna stránka vyhotovenia faktúry, lehota na vyhotovenie faktúry, obsah faktúry, archivácia faktúr – to všetko a omnoho viac sú čiastkové problémy, ktoré vás môžu pri vašej práci v aktuálnej situácii stretnúť.
Tlačená brožúra je zameraná na odborné úskalia, ktoré sa môžu vyskytnúť pri fakturácii. Vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu, formálna stránka vyhotovenia faktúry, lehota na vyhotovenie faktúry, obsah faktúry, archivácia faktúr – to všetko a omnoho viac sú čiastkové problémy, ktoré vás môžu pri vašej práci v aktuálnej situácii stretnúť.
Tlačená publikácia obsahuje informácie súvisiace s legislatívnou zmenou – publikovanou v Zbierke zákonov pod č. 155/2020 Z. z. Ide o pomoc štátu s platením nájomného tým podnikateľom, ktorých prevádzky museli byť zatvorené práve na základe rozhodnutia štátnych orgánov v súvislosti so šírením choroby COVID-19.
PDF na stiahnutie obsahuje informácie súvisiace s legislatívnou zmenou – publikovanou v Zbierke zákonov pod č. 155/2020 Z. z. Ide o pomoc štátu s platením nájomného tým podnikateľom, ktorých prevádzky museli byť zatvorené práve na základe rozhodnutia štátnych orgánov v súvislosti so šírením choroby COVID-19.
Online časopis je určený všetkým, ktorí chcú mať pravidelný prísun kvalitných informácií zameraných na problematiku manažmentu kvality.

- PARTNERI A REKLAMA -

Tlačová a mediálna agentúra Slovakia Press
Tlačová a mediálna agentúra Slovakia Press

PHOTOPRESS - fotobanka
PHOTOPRESS
 
DATAPRESSCOMP
DATAPRESSCOMP

TASR - tlačová agentúra
TASR

TASR - portál Teraz.sk
TERAZ. SK
 
TASR - portál WEBMAGAZIN
WEBMAGAZIN
 
REPORTRESS - tlačové správy
REPORTRESS
 
SLOVENSKÉ REKORDY®
SLOVENSKÉ REKORDY

Visit Us On FacebookCheck Our Feed
Visit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Visit Us On GooglePlusVisit Us On Pinterest
Visit Us On Linkedin